KP Ekonomikonsult AB - litet företag med stor kompetens
Vad värdesätter du när du anlitar en redovisningsbyrå? Är det hög kvalitet, levererad i rätt tid till ett rimligt pris? Då är det läge att kontakta KP Ekonomikonsult!
Kerstin Persson har arbetat på SET Redovisningsbyrå i ungefär 15 år där hon bland annat har varit redovisningschef de senaste åren. För 2 år sedan kände hon att det skulle vara intressant att utvecklas ytterligare och hon fick därför idén till att starta företaget KP Ekonomikonsult AB. Här kunde Kerstin få användning för all den kunskap hon skaffat sig under åren. Hösten 2001 flyttade hon in i nuvarande lokaler där hon delar vissa utrymmen med MQJ Ekonomistyrning.
 
KP Ekononomikonsult AB arbetar med det mesta inom redovisning. Kerstin sköter den löpande redovisningen för företag, med allt från kvitton till årsbokslut. För vissa uppgifter hyr hon in en anställd från MQJ på halvtid, medan hon tar hand om de mer avancerade uppgifterna själv.
Kerstin har en mycket gedigen erfarenhet inom redovisning och hon åtar sig gärna uppdrag som handlar om exempelvis skatteplanering och bokslutsdispositioner. Hon arbetar även en del med lönehantering, ett område som Kerstin behärskar väl efter att ha tagit hand om lönerna för de 200 anställda på SET Redovisningsbyrå.
KP Ekonomikonsult AB arbetar idag med lite mindre företag, allt från enmansföretag till företag med upp till 10 anställda. Företaget kan även fungera som rådgivare och agera bollplank för mindre företag.
 
Det finns idag ett stort antal redovisningsbyråer att välja mellan. Det som gör att många väljer KP Ekonomikonsult är att företaget satsar på kvalitet, det vill säga att det material som företaget lämnar ifrån sig, är rätt.
Företaget håller naturligtvis överenskomna deadlines och man satsar på att ha en mycket hög grad av tillgänglighet genom att telefonen är vidarekopplad till mobiltelefonen. Det här är saker som kunderna har kommit att uppskatta. När är det dags för ditt företag att anlita en riktigt seriös redovisningsbyrå som KP Ekonomikonsult AB?

KP Ekonomikonsult

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-187608
Fax: 040-6612432


Email:
kp_konsult@hotmail.com

Adress:
KP Ekonomikonsult
Östra Förstadsgatan 46
21212 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN